CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Hội chợ sinh viên trên khắp thế giới

Tham dự hội chợ tuyển sinh để được gặp gỡ và trảo đổi cùng ban quản lý nhà trường, các giảng viên và các sinh viên

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Praeterea iter est quasdam res quas ex communi. Unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam. Fabio vel iudice vincam, sunt in culpa qui

Begin Edu Fair - New Delhi, India

Ngày: 09/11/2017 -09/11/2017
Thành phố: New Delhi
Mã bưu điện : 110001
Quốc gia : IN
Địa chỉ: Shangri-la New Delhi 19, Ashoka Road, Connaught Place, New Delhi, Delhi
Thời gian: 16:00 đến 20:00

Begin Edua Fair - Mumbai, India

Ngày: 11/11/2017 -11/11/2017
Thành phố: Mumbai
Mã bưu điện :
Quốc gia : IN
Địa chỉ: St. Regis Mumbai 462, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra
Thời gian: 12:00 đến 16:00

Begin Edua Fair - Bangalore, India

Ngày: 12/11/2017 -12/11/2017
Thành phố: Bengaluru
Mã bưu điện :
Quốc gia : IN
Địa chỉ: Vivanta by Taj, 41/3, MG Road, Bengaluru, Karnataka 560001
Thời gian: 12:00 đến 16:00