CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Hội chợ sinh viên trên khắp thế giới

Tham dự hội chợ tuyển sinh để được gặp gỡ và trảo đổi cùng ban quản lý nhà trường, các giảng viên và các sinh viên
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Praeterea iter est quasdam res quas ex communi. Unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam. Fabio vel iudice vincam, sunt in culpa qui

Begin Edua Fair - Bangalore, India

Ngày: 12/11/2017 -12/11/2017
Thành phố: Bengaluru
Mã bưu điện :
Quốc gia : IN
Địa chỉ: Vivanta by Taj, 41/3, MG Road
Thời gian: 12:00 đến 16:00

HỘI CHỢ SINH VIÊN :