CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Hội chợ sinh viên trên khắp thế giới

Tham dự hội chợ tuyển sinh để được gặp gỡ và trảo đổi cùng ban quản lý nhà trường, các giảng viên và các sinh viên

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Praeterea iter est quasdam res quas ex communi. Unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam. Fabio vel iudice vincam, sunt in culpa qui

Lebanon Education Fair - Beirut, Lebanon

Ngày: 15/11/2017 -16/11/2017
Thành phố: Beirut
Mã bưu điện :
Quốc gia : LB
Địa chỉ: Lancaster Plaza Hotel; 5 Star Hotel - Beirut
Thời gian: 08:00 đến 20:00