NGHỀ NGHIỆP

This Vatelien's interview is not available

This Vatelien's interview is not available in your language.
Other Success Stories available below:

Tìm hiểu thêmJulien BESANCON

Julien BESANCON
Director of operations
Hilton Worldwide
Dubai (Emirats)
Niên khóa 2004

Tìm hiểu thêmUdai SINGH

Udai SINGH
General Director
Paradiso Group
New Delhi (India)
Niên khóa 2006

Tìm hiểu thêmChahrazade BAROUDI

Chahrazade BAROUDI
Head of Sales & Marketing Food & Beverage
Qatar Museum Authority
Doha (Qatar)
Niên khóa 2013

Tìm hiểu thêmJenny FOURNIER

Jenny FOURNIER
Resident Manager
Viewpoint Lodge & Fine Cuisine Hotel
Nyaungshwe (Myanmar )
Niên khóa 2013

Tìm hiểu thêmJérôme SEROT

Jérôme SEROT
CEO
SmarteHotels
San Antonio (USA)
Niên khóa 1994

Tìm hiểu thêmJulie TONDEUR

Julie TONDEUR
Guest Relations Officer
Rosewood Hotel
London (United Kingdom)
Niên khóa 2016

Tìm hiểu thêmVirginie RATAJCZAK

Virginie RATAJCZAK
Managing Director
Hangora Consultancy
Dubai (Emirats)
Niên khóa 2012

Tìm hiểu thêmSophie ROSKAM

Sophie ROSKAM
General Manager
Lodges & Mountain Hotels et Hotels & Altitude
Chamonix-Mont-Blanc (France)
Niên khóa 1997

Tìm hiểu thêmBérengère BUGHERESI - DESCUILHES

Bérengère BUGHERESI - DESCUILHES
CEO
La Conciergerie du Cap
Cap Ferret (France)
Niên khóa 2012

TÌM KHÓA HỌC CHO BẠN

CHỈ BA BƯỚC
Chỉ sau vài lần
Bấm!

MARCO POLO
Các sinh viên thân mến, hãy hòa mình vào thế giới

Tìm hiểu thêm
Bằng thạc sĩ chuyên nghành
Giám đốc khách sạn Quốc tế

Tìm hiểu thêm