PHÒNG HỌP BÁO

Truyền Thông & Liên Hệ

Truyền Thông & Liên Hệ

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn có được thông tin về Vatel

Việc sử dụng logo Vatel là phải được chấp thuận bởi bộ phận Marketing & Commnication . Xin vui lòng gửi yêu cầu của bạn qua form dưới đây.

Nếu bạn muốn thông tin của bạn được đề cập trong Danh sách truyền thông của Vatel , xin vui lòng cung cấp thông tin của bạn theo mẫu dưới đây.