CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình giảng dạy mở và linh hoạt

Chương trình giảng dạy mở và linh hoạt

Chương trình giảng dạy của Vatel được đào tạo trong 5 năm. Tuy nhiên, sinh viên cũng có thể làm việc sau khi hoàn tất 3 năm học tại trường với Bằng cử nhân của Pháp chứng nhận rằng họ đã được học kiến thức chuyên môn, cụ thể cũng như đã có kinh nghiệm ngành thực tế. Một số công việc mà những sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình Cử nhân quản lý khách sạn nhà hàng  quốc tế Vatel  có thể đảm nhận là: Kiểm soát chất lượng, Quản trị khách sạn, Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý tài chính, Quản lý marketing, v.v. sau khoảng thời gian làm việc từ 1 đến 2 năm. 

Chương trình giảng dạy của Vatel cũng áp dụng mở đối với những đối tượng tốt nghiệp từ các chuyên nghành khác. Năm học nền tản cho phép tất cả sinh viên có được kinh nghiệm thực tiễn cũng như kinh nghiệm quản lý, tác nghiệm qua các chuyến tham quan khách sạn, tập đoàn Quốc tế

Bằng cấp Vatel được Nhà nước Pháp chứng nhận

Văn bằng đại học và sau đại học đều được công nhận toàn Châu Âu thông qua National
Repertory of Professional Certifications. Chứng chỉ này được xác định dựa trên các tiêu chí sau:

  • Văn bản mô tả chi tiết của các chuyên gia về trách nhiệm của Người quản lý cũng như nhiệm vụ và chức năng của một nhà quản lý khách sạn Quốc tế;
  • Mô tả các kỹ năng, năng khiếu và kiến thức đi kèm với các chức năng này
  • Danh sách các công việc đã đảm nhận và trình độ của học viên trong ít nhất ba môn học trước đó

Bằng cấp của Vatel được đăng ký tại National Repertory of Professional Certifications theo pháp lệnh nhà nước ngày 5/4/2012.

 

LIÊN HỆ VATEL
VATEL HO CHI MINH
Ha QUACH
ĐT : +84 126 422 6632
UNDERGRADUATE DEGREE
equivalent High School + 3
GRADUATE DEGREE - MBA
equivalent High School + 5

TÌM KHÓA HỌC CHO BẠN

CHỈ BA BƯỚC
Chỉ sau vài lần
Bấm!