CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình Marco Polo

Chương trình Marco Polo

Giới thiệu đến những nền văn hoá khác nhau

Sinh viên với chuyên nghành quản trị nhà hàng, khách sạn hoặc du lịch nên có nhiều trải nghiệp quốc tế.

Chương trình Marco Polo được thiết kế giúp sinh viên có được sự trải nghiệm quốc tế trong vòng một năm tại các cơ sở của Vatel trên toàn thế giới (bằng việc lựa chọn một trường trong số các nhóm trường của Vatel để theo học)

 

Cơ hội tuyệt vời này giúp sinh viên:

  • Khám phá một quốc gia mới,
  • Nân cao nhận thức, khả năng thích nghi với nền văn hoá mới,
  • Thông thạo thêm một ngoại ngữ,

trong khi vẫn tiếp tục theo học chương trình của Vatel .

Năm học này sẽ được xác nhận bởi trường, nơi sinh viên chọn làm chương trình trao đổi Marco Polo .
Bên cạnh việc học lý thuyết, Vatel cũng khuyến khích sinh viên nên tham gia thực tập tại quốc gia/cơ sở này.

QUAY LẠI PHẦN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

LIÊN HỆ VATEL
VATEL HO CHI MINH
Ha QUACH
ĐT : +84 126 422 6632