CHƯƠNG TRÌNH HỌC

3 bước để tìm khóa học !

1

Trình độ học vấn của tôi

2

Ngôn ngữ giảng dạy và học tập

3

Trường VATEL của tôi

Quốc gia Bằng trung học
En France / in France Baccalauréat
En Belgique / in Belgium Giấy chứng nhận tốt nghiệp phổ thông
En Espagne / in Spain Bachillerato
En Suisse / in Switzerland Maturité
Au Canada / in Canada DEC / đã hoàn thành dưới 1 năm tại Cégep / Học xong phổ thông