CƠ SỞ

Những Vatelien thành công

Tìm hiểu thêm

Alexis JEBEJIAN
Area Operations Manager
Maison Kayzer
New York City (United States)
Niên khóa 2013

Tìm hiểu thêm

Ana Sofía DIAZ DURAN
Deputy Director
Mexico Tourism Board
Paris (France)
Niên khóa 2009

Tìm hiểu thêm

André KAMIN
Food & Beverage Manager
Taha’s Island Resort & Spa
Patio (French Polynesia)
Niên khóa 2013

Tìm hiểu thêm

Anne Sophie VASSELIN
F&B Manager
Five Seas Hotel 5*
Cannes (France )
Niên khóa 2015

Tìm hiểu thêm

Anne-Maud AGUILAR
General Manager
Hotel & Spa Vatel****
Nimes (France)
Niên khóa 1992

Tìm hiểu thêm

Arnaud MARIN
Regional Revenue Manager
Grape Hospitality Group
Lille (France)
Niên khóa 2016


New! Looking for a department or a career in particular?
Affiner votre recherche :

LIÊN HỆ CỦA BẠN
Liên hệ với trường

Giám đốc học vụ
Ha QUACH
Academic Campus: 08 Nguyen Van Trang St, Dist.1, HCM City, Restaurant Campus:120bis Suong Nguyet Anh St, Dist.1, HCM City
Ho Chi Minh City - VN

Liên hệ với trường
: +84 126 422 6632
TÌM KHÓA HỌC CHO BẠN

CHỈ BA BƯỚC
Chỉ sau vài lần
Bấm!

MARCO POLO
Các sinh viên thân mến, hãy hòa mình vào thế giới

Tìm hiểu thêm
Bằng thạc sĩ chuyên nghành
Giám đốc khách sạn Quốc tế

Tìm hiểu thêm