CƠ SỞ

Tin tức Ho Chi Minh

ĐỌC TIẾP THEOVatel Việt Nam Vietnam tourism human resource forum 2019 organized by Hoa Sen University
Vietnam tourism human resource forum 2019 organized by Hoa Sen University

On April 12nd, Hoa Sen University (HSU) in collaboration with HCMC Department of Tourism held the Viet [...]

ĐỌC TIẾP THEOVatel Việt Nam Learning how to exceed the profession's expectations
Learning how to exceed the profession's expectations

Vatel cultivates the qualities required to be a good professional in the hospitality industry: being f [...]

ĐỌC TIẾP THEOVatel Việt Nam Commencement Ceremony 2017
Commencement Ceremony 2017

You finally arrive gloriously. Proudly to pronounce you are Vatelian!

ĐỌC TIẾP THEOVatel Việt Nam Vatel professors around the world: François Perraud
Vatel professors around the world: François Perraud

François Perraud feels both a hotelier and a financial controller, an expertise that he likes to pass [...]

ĐỌC TIẾP THEOVatel Việt Nam And if we could all create happiness...
And if we could all create happiness...

Jeremie de Fombelle has always loved resorts and has seen many of them, before coming to Mauritius. An [...]

ĐỌC TIẾP THEOVatel Việt Nam Vatel professors around the world
Vatel professors around the world

A professor of marketing, corporate promotion and negotiation, Sophie Lot loves adult education and te [...]

LIÊN HỆ CỦA BẠN
Liên hệ với trường

Giám đốc học vụ
Ha QUACH
Academic Campus: 08 Nguyen Van Trang St, Dist.1, HCM City, Restaurant Campus:120bis Suong Nguyet Anh St, Dist.1, HCM City
Ho Chi Minh City - VN

Liên hệ với trường
: +84 126 422 6632
TÌM KHÓA HỌC CHO BẠN

CHỈ BA BƯỚC
Chỉ sau vài lần
Bấm!

MARCO POLO
Các sinh viên thân mến, hãy hòa mình vào thế giới

Tìm hiểu thêm
Bằng thạc sĩ chuyên nghành
Giám đốc khách sạn Quốc tế

Tìm hiểu thêm