CƠ SỞ

Tin tức Ho Chi Minh

ĐỌC TIẾP THEOVatel Việt Nam Commencement Ceremony 2017
Commencement Ceremony 2017

You finally arrive gloriously. Proudly to pronounce you are Vatelian!

ĐỌC TIẾP THEOVatel Việt Nam A real-life business game
A real-life business game

Future hospitality professionals, welcome to Vatel’s 100% management simulation serious game! For an [...]

ĐỌC TIẾP THEOVatel Việt Nam No one can beat a Vatel alumnus to coordinate the Vateliens network!
No one can beat a Vatel alumnus to coordinate the Vateliens network!

Who is Gaelle Garnier, the new manager of the network of 35,000 Vatel alumni throughout the world? Let [...]

ĐỌC TIẾP THEOVatel Việt Nam Training in sustainable development: stakes for the future
Training in sustainable development: stakes for the future

The 25th Eurhodip conference, which Vatel took part in, took place in Croatia. Targeting responsible t [...]

ĐỌC TIẾP THEOVatel Việt Nam The Marco Polo program wins the Best Innovation in an Educational Program Award from the international hospitality industry
The Marco Polo program wins the Best Innovation in an Educational Program Award from the internation [...]

Designed to address the needs of the global hospitality industry, the Marco Polo program strengthens t [...]

ĐỌC TIẾP THEOVatel Việt Nam 50 Vatel Campuses with shared educational methods
50 Vatel Campuses with shared educational methods

Nearly 40 years old, and now 50 campuses in 32 different countries: Vatel Group opened its first schoo [...]

LIÊN HỆ CỦA BẠN
Liên hệ với trường

Giám đốc học vụ
Ha QUACH
Academic Campus: 08 Nguyen Van Trang St, Dist.1, HCM City, Restaurant Campus:120bis Suong Nguyet Anh St, Dist.1, HCM City
Ho Chi Minh City - VN

Liên hệ với trường
: +84 126 422 6632
TÌM KHÓA HỌC CHO BẠN

CHỈ BA BƯỚC
Chỉ sau vài lần
Bấm!

MARCO POLO
Các sinh viên thân mến, hãy hòa mình vào thế giới

Tìm hiểu thêm
Bằng thạc sĩ chuyên nghành
Giám đốc khách sạn Quốc tế

Tìm hiểu thêm