CƠ SỞ

Tin tức Ho Chi Minh

ĐỌC TIẾP THEOVatel Việt Nam Commencement Ceremony 2017
Commencement Ceremony 2017

You finally arrive gloriously. Proudly to pronounce you are Vatelian!

ĐỌC TIẾP THEOVatel Việt Nam Thousands of publications, just a click away
Thousands of publications, just a click away

Every day, Vatel students and instructors prepare for class, study, and fan the flames of their curios [...]

ĐỌC TIẾP THEOVatel Việt Nam Tomorrow’s hospitality will be green and virtuous
Tomorrow’s hospitality will be green and virtuous

The hospitality and tourism industries are particularly concerned by sustainable development. And what [...]

ĐỌC TIẾP THEOVatel Việt Nam A real-life business game
A real-life business game

Future hospitality professionals, welcome to Vatel’s 100% management simulation serious game! For an [...]

ĐỌC TIẾP THEOVatel Việt Nam No one can beat a Vatel alumnus to coordinate the Vateliens network!
No one can beat a Vatel alumnus to coordinate the Vateliens network!

Who is Gaelle Garnier, the new manager of the network of 35,000 Vatel alumni throughout the world? Let [...]

ĐỌC TIẾP THEOVatel Việt Nam Training in sustainable development: stakes for the future
Training in sustainable development: stakes for the future

The 25th Eurhodip conference, which Vatel took part in, took place in Croatia. Targeting responsible t [...]

LIÊN HỆ CỦA BẠN
Liên hệ với trường

Giám đốc học vụ
Ha QUACH
Academic Campus: 08 Nguyen Van Trang St, Dist.1, HCM City, Restaurant Campus:120bis Suong Nguyet Anh St, Dist.1, HCM City
Ho Chi Minh City - VN

Liên hệ với trường
: +84 126 422 6632
TÌM KHÓA HỌC CHO BẠN

CHỈ BA BƯỚC
Chỉ sau vài lần
Bấm!

MARCO POLO
Các sinh viên thân mến, hãy hòa mình vào thế giới

Tìm hiểu thêm
Bằng thạc sĩ chuyên nghành
Giám đốc khách sạn Quốc tế

Tìm hiểu thêm