ĐỐI TÁC

Đề xuất cơ hội thực tập

Sát cánh cùng Vatel trong nhiều năm, rất nhiều công ty, khách sạn đã tin tưởng vào chương trình đào tạo Vatel trên toàn cầu.

Thành viên của các tập đoàn khách sạn trong nước và quốc tế, các tổ chức tình nguyện hoặc nhà hàng, khách sạn độc lập, họ đều chào đón các Vatelien đến thực tập cũng như tạo cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp đặc biệt ở cấp bậc quản lý

Đăng công việc của bạn trên trang web www.vatelaumni.com

Điền vào mẫu này để gửi yêu cầu thực tập của bạn tới Văn phòng phụ trách Thực tập

Công ty
Về thực tập

Tất cả trường có dấu sao đỏ là trường bắt buộc!

Liên lạc