ĐỐI TÁC

Đối Tác Của Vatel

Đối Tác Của Vatel

Kể từ khi thành lập 30 năm về trước, Vatel đã liên tục phát triển và xây dựng mối quan hệ với những tập đoàn khách sạn lớn trên thế giới.

 Xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể, riêng biệt với từng đối tác:

  • Đưa những chuyên gia vào đội ngũ giảng dạy,
  • Tổ chức hội thảo, thiết kế học phần theo chủ đề,
  • Thiết lập quy trình tuyển chọn và theo dõi thực tập viên...

Các khách sạn, tập đoàn quốc tế này cũng trực tiếp tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển các chương trình giảng dạy của Vatel.