CỰU SINH VIÊN

Cổng Thông Tin Cựu Sinh Viên Vatel

Cổng Thông Tin Cựu Sinh Viên Vatel

Vatelalumni.com là network 2.0 của bạn!

Tìm bạn học cũ, tham gia hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu, chào mời các cơ hội thực tập, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Vatel...

Vatel Alumni, với mạng lưới toàn cầu, luôn hỗ trợ bạn trong suốt sự nghiệp của mình, dù bạn học ở trường Vatel nào, tốt nghiệp năm nào, bằng cấp tốt nghiệp nào, và làm việc tại châu lục nào...

 

Tham khảo lựa chọn công việc

Vatel thường xuyên liên hệ với các nhà tư vấn, tuyển dụng để tiềm kiếm cơ hội việc làm cho sinh viên. Các cơ hội này được giới thiệu thông qua các Vatelien hoặc đến từ các công ty, đối tác với Vatel và chỉ dành riêng cho Vateliens.

 

Truy cập Vatel Alumni