NGHỀ NGHIỆP

Những Vatelien thành công

Tìm hiểu thêmVirginie VAILLANT

Virginie VAILLANT
Communication & Public Relations Manager
Four Seasons Marrakech Resort
Marrakesh (Morocco)
Niên khóa 2009

Tìm hiểu thêmTiziana HU

Tiziana HU
Marketing and Recruitment Manager
St Georges International School
Montreux (Switzerland)
Niên khóa 2015

Tìm hiểu thêmAlexis JEBEJIAN

Alexis JEBEJIAN
Area Operations Manager
Maison Kayzer
New York City (United States)
Niên khóa 2013

Tìm hiểu thêmThomas GARMIER

Thomas GARMIER
CEO & Founder
The Great Hospitality
Paris (France)
Niên khóa 1999

Tìm hiểu thêmVerena SPELZ

Verena SPELZ
Resident Manager
Groupe Diethelm Travel
Colombo (Sri Lanka)
Niên khóa 2015

Tìm hiểu thêmVictor PENHOAT

Victor PENHOAT
CEO and Founder
HelloExtra
Lyon (France)
Niên khóa 2015


New! Looking for a department or a career in particular?
Affiner votre recherche :

TÌM KHÓA HỌC CHO BẠN

CHỈ BA BƯỚC
Chỉ sau vài lần
Bấm!

MARCO POLO
Các sinh viên thân mến, hãy hòa mình vào thế giới

Tìm hiểu thêm
Bằng thạc sĩ chuyên nghành
Giám đốc khách sạn Quốc tế

Tìm hiểu thêm