NGHỀ NGHIỆP

Những Vatelien thành công

Tìm hiểu thêmTiziana HU

Tiziana HU
Marketing and Recruitment Manager
St Georges International School
Montreux (Switzerland)
Niên khóa 2015

Tìm hiểu thêmPaul-Emile GUIARD

Paul-Emile GUIARD
Duty Manager
La Reserve Hotel Paris
Paris (France)
Niên khóa 2015

Tìm hiểu thêmAlexis JEBEJIAN

Alexis JEBEJIAN
Area Operations Manager
Maison Kayzer
New York City (United States)
Niên khóa 2013

Tìm hiểu thêmAna Sofía DIAZ DURAN

Ana Sofía DIAZ DURAN
Deputy Director
Mexico Tourism Board
Paris (France)
Niên khóa 2009

Tìm hiểu thêmJeremie DE FOMBELLE

Jeremie DE FOMBELLE
General Manager
Wanda Realm Hotel
Le Morne (Mauritius)
Niên khóa 2000

Tìm hiểu thêmVerena SPELZ

Verena SPELZ
Resident Manager
Groupe Diethelm Travel
Colombo (Sri Lanka)
Niên khóa 2015


New! Looking for a department or a career in particular?
Affiner votre recherche :

TÌM KHÓA HỌC CHO BẠN

CHỈ BA BƯỚC
Chỉ sau vài lần
Bấm!

MARCO POLO
Các sinh viên thân mến, hãy hòa mình vào thế giới

Tìm hiểu thêm
Bằng thạc sĩ chuyên nghành
Giám đốc khách sạn Quốc tế

Tìm hiểu thêm