NGHỀ NGHIỆP

Những Vatelien thành công

Tìm hiểu thêmVictor PENHOAT

Victor PENHOAT
CEO and Founder
HelloExtra
Lyon (France)
Niên khóa 2015

Tìm hiểu thêmQuentin LAURENT

Quentin LAURENT
Operations Manager
La Villa Le Bec
Macau (Macau)
Niên khóa 2016

Tìm hiểu thêmThomas GARMIER

Thomas GARMIER
CEO & Founder
The Great Hospitality
Lyon & Paris (France)
Niên khóa 1999

Tìm hiểu thêmElsa MORICHAU BEAUCHANT

Elsa MORICHAU BEAUCHANT
General Manager
Villa Madame Hotel
Paris (France)
Niên khóa 2011

Tìm hiểu thêmJulien BERTHILLON

Julien BERTHILLON
Food & Beverage Supervisor
Sheraton Deva Resort Golf & Spa
Bourail (New Caledonia)
Niên khóa 2005

Tìm hiểu thêmMorgane MAHIEU

Morgane MAHIEU
Sales and Marketing Manager
La Suite Villa
Les Trois-Îlets (Martinique)
Niên khóa 2016


New! Looking for a department or a career in particular?
Affiner votre recherche :

TÌM KHÓA HỌC CHO BẠN

CHỈ BA BƯỚC
Chỉ sau vài lần
Bấm!

MARCO POLO
Các sinh viên thân mến, hãy hòa mình vào thế giới

Tìm hiểu thêm
Bằng thạc sĩ chuyên nghành
Giám đốc khách sạn Quốc tế

Tìm hiểu thêm