NGHỀ NGHIỆP

Những Vatelien thành công

Tìm hiểu thêmJeremie DE FOMBELLE

Jeremie DE FOMBELLE
General Manager
Wanda Realm Hotel
Le Morne (Mauritius)
Niên khóa 2000

Tìm hiểu thêmArnaud MARIN

Arnaud MARIN
Regional Revenue Manager
Grape Hospitality Group
Lille (France)
Niên khóa 2016

Tìm hiểu thêmNicolas TESSIER

Nicolas TESSIER
Assistant Director Human Resources
The Peninsula
Paris (France)
Niên khóa 2005

Tìm hiểu thêmEmile WINOCOUR

Emile WINOCOUR
CEO & Founder
Emile & Jules
Paris (France)
Niên khóa 2007

Tìm hiểu thêmMaelle COLLOT

Maelle COLLOT
General Manager
Indigo Beach Zanzibar Hotel
Zanzibar (Tanzania)
Niên khóa 2016

Tìm hiểu thêmVincent ASCARAT

Vincent ASCARAT
Human Resources Manager
Riviera Marriott Hotel La Porte
Monaco (The Principality of Monaco)
Niên khóa 2013


New! Looking for a department or a career in particular?
Affiner votre recherche :

TÌM KHÓA HỌC CHO BẠN

CHỈ BA BƯỚC
Chỉ sau vài lần
Bấm!

MARCO POLO
Các sinh viên thân mến, hãy hòa mình vào thế giới

Tìm hiểu thêm
Bằng thạc sĩ chuyên nghành
Giám đốc khách sạn Quốc tế

Tìm hiểu thêm