NGHỀ NGHIỆP

Những Vatelien thành công

Tìm hiểu thêmStephanie ROUX

Stephanie ROUX
General Manager
B&B
Aubenas (France)
Niên khóa 2012

Tìm hiểu thêmJulien BESANCON

Julien BESANCON
Director of operations
Hilton Worldwide
Dubai (Emirats)
Niên khóa 2004

Tìm hiểu thêmChahrazade BAROUDI

Chahrazade BAROUDI
Head of Sales & Marketing Food & Beverage
Qatar Museum Authority
Doha (Qatar)
Niên khóa 2013

Tìm hiểu thêmMatthias CADET

Matthias CADET
Dirigeant et Fondateur
Max à Table
Bordeaux (France)
Niên khóa 2008

Tìm hiểu thêmBérengère BULGHERESI - DESCUILHES

Bérengère BULGHERESI - DESCUILHES
CEO
La Conciergerie du Cap
Cap Ferret (France)
Niên khóa 2012

Tìm hiểu thêmPierre-Yves LE GAL

Pierre-Yves LE GAL
CEO and Founder
Arzel Management
Valbone Sophia Antipolis (France)
Niên khóa 2009


New! Looking for a department or a career in particular?
Affiner votre recherche :

TÌM KHÓA HỌC CHO BẠN

CHỈ BA BƯỚC
Chỉ sau vài lần
Bấm!

MARCO POLO
Các sinh viên thân mến, hãy hòa mình vào thế giới

Tìm hiểu thêm
Bằng thạc sĩ chuyên nghành
Giám đốc khách sạn Quốc tế

Tìm hiểu thêm