NGHỀ NGHIỆP

Những Vatelien thành công

Tìm hiểu thêmIsabelle BOUTTEVILLE

Isabelle BOUTTEVILLE
President
Excel Place
Paris (France)
Niên khóa 1996

Tìm hiểu thêmJean-Paul GUILLOBEL

Jean-Paul GUILLOBEL
Consultant
Hotel Marketing
Port-au-Prince (Haiti)
Niên khóa 2010

Tìm hiểu thêmAnne-Maud AGUILAR

Anne-Maud AGUILAR
General Manager
Hotel & Spa Vatel****
Nimes (France)
Niên khóa 1992

Tìm hiểu thêmJeremie ZEITOUN

Jeremie ZEITOUN
Market Associate Manager
Expedia
Paris (France)
Niên khóa 2010

Tìm hiểu thêmGuillaume CROUIN

Guillaume CROUIN
General Manager
Empire Hotel ****
Paris (France)
Niên khóa 2009

Tìm hiểu thêmVirginie MAHÉ

Virginie MAHÉ
Consultant
Mahé Consulting
Surabaya, Java oriental (Indonesia)
Niên khóa 2004


New! Looking for a department or a career in particular?
Affiner votre recherche :

TÌM KHÓA HỌC CHO BẠN

CHỈ BA BƯỚC
Chỉ sau vài lần
Bấm!

MARCO POLO
Các sinh viên thân mến, hãy hòa mình vào thế giới

Tìm hiểu thêm
Bằng thạc sĩ chuyên nghành
Giám đốc khách sạn Quốc tế

Tìm hiểu thêm