SINH VIÊN

SINH VIÊN / GIẢNG VIÊN

TRUY CẬP TRIADEMOODLE

Cổng thông tin  nội bộ này chỉ dành cho giảng viên và sinh viên của Vatel.
Khi được kết nối với mạng Internet, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới bạn có thể kết nối vào mạng Vatel Intranet.

Tất cả bạn cần là chọn trường học của bạn từ danh sách bên dưới, nhập tên người dùng và mật khẩu của Triade ở cửa sổ mở ra.


YOU ARE A STUDENT?

 

YOU ARE A PROFESSOR?

 

Click vào đây

You do not have or do not remember your password? You have problem logging into your account? Kindly send a mail to intranet@vatel.com