VATEL, NHÓM TRƯỜNG DẪN ĐẦU TOÀN CẦU TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH
41 cơ sở, 7.000 sinh viên, 33.000 cựu sinh viên trên khắp thế giới

PHÒNG HỌP BÁO